Kategorija : Apkalpošana

Negodīga konkurence – kas tā ir un kā pret to aizsargāties?

Negodīga konkurence – kas tā ir un kā pret to aizsargāties?

Uzņēmumam ir svarīgi ievērot godīgas konkurences principus. Tomēr ne visi uzņēmumi tos ievēro. Kā tad cietusī persona var sevi aizstāvēt? Izlasi rakstu un uzzini, kas ir negodīga konkurence.

Nepamatotas dividendes — kad ar to tiksim galā?

Nepamatotas dividendes — kad ar to tiksim galā?

Dividendes ir saistītas ar komerctiesību priekšmetu. Akcionāriem ir tiesības uz dividendēm, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem. Dažreiz ir situācija, kad tas tiek lejupielādēts nelegāli. Izlasiet un pārbaudiet, kas ir nepamatota dividende.

Atteikšanās no līguma elektronisko pakalpojumu gadījumā – kā pasargāt sevi?

Atteikšanās no līguma elektronisko pakalpojumu gadījumā – kā pasargāt sevi?

Patērētāja atteikšanās no līguma elektronisko pakalpojumu gadījumā var pārkāpt pārdevēja intereses. Kā uzņēmējs var aizsargāties pret patērētāja atteikšanos no līguma? Kādas ir viņa tiesības? Izlasi rakstu un pārbaudi!

PVN maksātāju baltais saraksts – kas tas ir un kādus datus tas satur?

PVN maksātāju baltais saraksts – kas tas ir un kādus datus tas satur?

Uzzini, kas ir PVN maksātāju baltais saraksts. Pārbaudiet, kādas ir sankcijas par noteikumu neievērošanu. Kopš kura laika tās var izturēt? Kā jūs varat izglābties no viņiem? Vairāk par PVN balto sarakstu lasiet rakstā.

Publisks uzņēmums - kas tas ir un kā tas darbojas?

Publisks uzņēmums - kas tas ir un kā tas darbojas?

Komercsabiedrības kodeksā ir aprakstīti dažādi uzņēmumu veidi. Viens no tiem ir valsts uzņēmums. Kā tas tiek izveidots? Kādi pienākumi un draudi ir saistīti ar to? Izlasiet mūsu rakstu un uzziniet, kāpēc ir vērts izveidot publisku uzņēmumu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas pieteikums - kā?

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas pieteikums - kā?

Ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību var pilnvērtīgi funkcionēt tirgū un veikt visas legālās darbības, svarīgi atcerēties, ka reģistrācijas pieteikums sabiedrībai ar ierobežotu atbildību notika atbilstošā veidā. Kā to izdarīt? Jūs atradīsit atbildi mūsu rakstā!

Būvniecības likuma grozījumi 2021. gadā – kas mainījies?

Būvniecības likuma grozījumi 2021. gadā – kas mainījies?

2020. gada grozījums Būvniecības likumā - lasi rakstu un uzzini, kas ir mainījies! Vai arhitektūras iestādes ir jāinformē sīkāk? Kad ir iespējams reģistrēties un kad saņemt būvatļauju? Uzzināt vairāk!

Godīgas konkurences principu pārkāpumi - prasības pret uzņēmēju

Godīgas konkurences principu pārkāpumi - prasības pret uzņēmēju

Katra uzņēmēja pienākums ir vadīt uzņēmumu, nepieļaujot godīgas konkurences principu pārkāpumus. Kas tie ir un kādas ir uzņēmēja pretenzijas šāda pārkāpuma gadījumā? Mēs izskaidrojam rakstā!

Negodīga reklāma — kad mēs ar to nodarbojamies?

Negodīga reklāma — kad mēs ar to nodarbojamies?

Var minēt dažādus negodīgas konkurences veidus. Viens no tiem ir negodīga reklāma. Kas tas ir un no kā tas sastāv? Kas ir salīdzinošā reklāma? Izlasiet rakstu un uzziniet, kad mēs saskaramies ar negodīgu reklāmu.

Demarkācijas process - parakstīta izlīguma pārsūdzēšana

Demarkācijas process - parakstīta izlīguma pārsūdzēšana

Kā rīkoties, ja starp pusēm ir strīds par īpašuma robežām? Kāda ir demarkācijas procedūra? Vai un kādā veidā ir iespējams pārsūdzēt parakstīto izlīgumu? Jūs atradīsit atbildi mūsu rakstā!

Uzņēmēja kontroles grāmata – kas tas ir?

Uzņēmēja kontroles grāmata – kas tas ir?

Uzņēmējiem ir pienākums glabāt dažāda veida dokumentāciju. Vai tirgotāja revīzijas grāmata ir obligāta? Kas viņa ir? Pārbaudiet, kam tajā vajadzētu būt, cik ilgi tas jāuzglabā un kādi sodi var tikt piemēroti par tā neesamību.

Atteikšanās no līguma 14 dienu laikā - vai uzņēmējam ir tiesības?

Atteikšanās no līguma 14 dienu laikā - vai uzņēmējam ir tiesības?

No 2021. gada ir iespēja atkāpties no līguma uzņēmējiem, kuri veic uzņēmējdarbību! Vai tā ir katrā situācijā? Kādi nosacījumi ir jāievēro un kādi ir termiņi, lai atteiktos no līguma? Jūs atradīsit atbildi mūsu rakstā!

Lavīnu izpārdošana – vai tā vienmēr ir negodīgas konkurences akts?

Lavīnu izpārdošana – vai tā vienmēr ir negodīgas konkurences akts?

Var minēt dažādus pārdošanas veidus, piemēram, tradicionālā, nomaksas vai lavīnas izpārdošana. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem lavīnas pārdošana tiek uzskatīta par noziegumu. Izlasiet un pārbaudiet, vai visa veida lavīnu tirdzniecība ir aizliegta.

Kā nomainīt partneri civilajā partnerībā?

Kā nomainīt partneri civilajā partnerībā?

Civiltiesiskā partnerība ir līgums starp vismaz diviem partneriem, lai sasniegtu kopīgu ekonomisko mērķi. Bet ko darīt, mainot partneri civiltiesiskajā personālsabiedrībā un kā izvairīties no partnerības izbeigšanas? Jūs atradīsit atbildi mūsu rakstā!

Kādi ir uzņēmēju pienākumi vides jomā?

Kādi ir uzņēmēju pienākumi vides jomā?

Ievērojama daļa no Polijā veiktajām uzņēmējdarbības vienībām rada vides atkritumus, kuru emisija piesārņo vidi. Lasi rakstu un uzzini, kādi ir uzņēmēju vides pienākumi!

Lēmums par zemes ierīcības nosacījumiem - nodošana mantiniekiem

Lēmums par zemes ierīcības nosacījumiem - nodošana mantiniekiem

Lēmums par attīstības nosacījumiem tiek izdots, kad investors plāno mainīt telpisko attīstību. Kas pieņem šādu lēmumu un vai pēc investora nāves tas var tikt nodots mantiniekiem? Jūs atradīsit atbildi mūsu rakstā!

Īpašuma sadale pēc šķiršanās – kā sadalīt uzņēmumu?

Īpašuma sadale pēc šķiršanās – kā sadalīt uzņēmumu?

Laulības šķiršanai cita starpā ir finansiālas sekas. Situācijā, kad laulātie veic kopīgu uzņēmējdarbību, pasākumus var veikt arī par uzņēmuma aktīviem. Izlasi rakstu un pārbaudi, kā pēc šķiršanās tiek sadalīts īpašums.

Koncesiju kontrole – kāds ir tās apjoms?

Koncesiju kontrole – kāds ir tās apjoms?

Lai veiktu noteiktu saimniecisko darbību, ir jāsaņem atbilstoša atļauja vai licence. Šāda licence ir pakļauta kontrolei. Kas tas ir un kāda ir tā darbības joma? Lasiet un uzziniet, kā tiek pārbaudītas koncesijas.

Kopīga mantojuma īpašums – ko tas nozīmē?

Kopīga mantojuma īpašums – ko tas nozīmē?

Mantinieks izlemj, cik cilvēku viņš izvēlas mantot no viņa. Ir tiesības iecelt vairāk nekā vienu personu. Ar to var rasties dažas problēmas. Tad ir kopīgā mantojuma manta. Izlasiet rakstu un uzziniet, kas tas ir.

Kasācijas sūdzība administratīvajā procesā – kad to piemēro?

Kasācijas sūdzība administratīvajā procesā – kad to piemēro?

Administratīvā lietvedība ietver administratīvā lēmuma pieņemšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuram pieņemtajam lēmumam ir apelācija, ko var pārsūdzēt. Uzzini, kas ir kasācijas sūdzība administratīvajā procesā!